Μαχητής Πετρούπολης

 

83.760€ από την Περιφέρεια στις κοινωνικές δομές του Δήμου Πετρούπολης

 
Υποστηρικτή στο κοινωνικό έργο που επιδεικνύει ο Δήμος Πετρούπολης βρήκε στο πρόσωπο της Περιφέρειας. Η Ρένα Δούρου και ο Βαγγέλης Σίμος υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση προϋπολογισμού 83.760€ για την ενίσχυση των δράσεων κοινωνικής πολιτικής. 
 
Μπορεί το ποσό να μην είναι τέτοιο που θα λύσει το πρόβλημα των οικογενειών που διαβίουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας είναι όμως μια αρχή και μία ηθική τόνωση για να συνεχιστεί αυτή η υπερπολίτιμη βοήθεια για τους συνανθρώπους μας.  
 
Το έργο έχει ως στόχο την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο Πετρούπολης που συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή και στην άρση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην ενίσχυση εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραμμάτων που αφορούν παιδιά, στην ενίσχυση προγραμμάτων πρόληψης, διάγνωσης, ψυχοσυμβουλευτικής, επιμόρφωσης, κατάρτισης και ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και στη στήριξη παιδιών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης. Ειδικότερα, αφορά τις παρακάτω παρεμβάσεις:
 
Α) Ενίσχυση του προγράμματος κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης των οικογενειών - Συμβουλευτικός Σταθμός: Ο Συμβουλευτικός Σταθμός αποτελεί τον κορμό της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και έχει ως στόχο την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση θεμάτων ψυχικής και οικογενειακής υγείας. Μέσω ειδικών προγραμμάτων που καταρτίζει στηρίζει τις οικογένειες προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, ενώ παρέχει, μεταξύ άλλων, ενημερωτική συνδρομή για νομικά ζητήματα και διοργανώνει εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των ίδιων των ωφελούμενων με επιμορφωτικό χαρακτήρα.
 
Β) Ενίσχυση του προγράμματος Δημοτικής Αποθήκης Τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης: Η Δημοτική Αποθήκη Τροφίμων στηρίζει 500 οικογένειες που το έχουν ανάγκη.
 
Γ) Ενίσχυση του προγράμματος «Καλοκαιρινοί Παιδότοποι»: Τα καλοκαιρινά εκπαιδευτικά - ψυχαγωγικά προγράμματα του Δήμου απευθύνονται σε παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας και προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες του Δήμου, με στόχο τη δημιουργική ενασχόληση των παιδιών, για 4 - 5 εβδομάδες μετά το πέρας της σχολικής χρονιάς και προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι γονείς. Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε 3 χώρους Δημοτικών Σχολείων της Πετρούπολης.
 
Δ) Πρωινό και δεκατιανό στους υποσιτιζόμενους μαθητές: Στόχος είναι να καλυφθούν άποροι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα παρεχόμενα προϊόντα σίτισης θα είναι εντός του νομοθετημένου πλαισίου σχολικής διατροφής του Υπουργείου Παιδείας.
 
Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει θέσει ως πρωταρχική προτεραιότητα την Κοινωνική Πολιτική και ενισχύει τη συνεργασία με τους ΟΤΑ α’ βαθμού προκειμένου να στηριχτούν οι κοινωνικές δομές και οι υπηρεσίες, για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

επιστροφή στην κορυφή