Μαχητής Πετρούπολης

 

Ακύρωση αύξησης τροφείων σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη


Γονείς διαμαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη για την αύξηση τροφείων σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Επρόκειτο δε για σημαντικές αυξήσεις, σε ποσοστό 80%-120%, χωρίς παράλληλα να υπάρχει κάποια μεταβολή ή βελτίωση στις προσφερόμενες παροχές.


Η αιφνίδια και υπολογίσιμη αύξηση ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν δηλαδή είχαν ολοκληρωθεί οι εγγραφές (βάσει αιτήσεων που είχαν υποβληθεί από τον Μάιο-Ιούνιο 2016), τα δε παιδιά είχαν ήδη τοποθετηθεί και φοιτούσαν στους σταθμούς. Σε αυτό το χρονικό σημείο οι γονείς είχαν κάνει τον προγραμματισμό τους και δεν είχαν πλέον δυνατότητα εγγραφής του παιδιού σε άλλον σταθμό.
Ως αιτιολογία για την απόφαση αύξησης των τροφείων, οι δήμοι επικαλούνταν μείωση των εσόδων τους.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε στις δημοτικές αρχές ότι η ενέργεια αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 9 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών (ΚΥΑ 16065/2002) που ορίζει ότι «στην περίπτωση επιβολής οικονομικής εισφοράς, αυτή πρέπει να γνωστοποιείται με ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή» Για τον λόγο αυτό ζήτησε την επανεξέταση των σχετικών αποφάσεων των δήμων, που δεν μπορούσαν να ισχύσουν και να εφαρμοστούν σε αυτό το χρονικό διάστημα για λόγους νομιμότητας. Επίσης ζήτησε από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση τον έλεγχο των υποθέσεων αυτών.
Ασκώντας έλεγχο νομιμότητας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε τις αποφάσεις αναπροσαρμογής - αύξησης των τροφείων βάσει, μεταξύ άλλων, του σκεπτικού που είχε παρατεθεί από τον Συνήγορο του Πολίτη. Ομοίως απορρίφθηκαν οι προσφυγές των δήμων κατά των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Πηγή: Taxheaven


επιστροφή στην κορυφή