Μαχητής Πετρούπολης

 

Παιδεία: Άλλαξε ο υπουργός... κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς!


Το νέο σύστημα εισαγωγής των μαθητών στα ΑΕΙ και τις αλλαγές που θα επιφέρει αυτό σε Γυμνάσιο και Λύκειο "πρόβαρε" στο "Πρώτο Θέμα" ο  νέος υπουργός Παιδείας Κώστας Γάβρογλου.


Διατήρηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων με ενιαίο και αδιάβλητο τρόπο και Εθνικό Απολυτήριο είναι οι προαναγγελθέντες και περιβόητες αλλαγές του νέου υπουργού Παιδείας. Λες και μέχρι σήμερα γίνονταν διαφορετικά...
Η αλλαγή αυτή δεν αφορά τους μαθητές που είναι ήδη στο Λύκειο, οι οποίοι θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις με το υπάρχον σύστημα.
Το απολυτήριο Λυκείου θα ονομάζεται Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο είναι κατά τα πρότυπα του International Baccalaureate. Ο βαθμός θα διαμορφώνεται από τη βαθμολογία των Πανελλαδικών εξετάσεων αλλά και από την συνολικότερη παρουσία του μαθητή στο Λύκειο.

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές που αφορούν το Γυμνάσιο είναι ήδη σε ισχύ για τους μαθητές που φοιτούν σε αυτό, με τα τρίμηνα να γίνονται τετράμηνα, ώστε να παράγεται διδακτικό έργο με τους μαθητές να βρίσκονται σε μια συνεχή αξιολόγηση.

Πρώτη ομάδα μαθημάτων:
Νεοελληνική γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική διδασκαλία και νεοελληνική λογοτεχνία).
Μαθηματικά
Φυσική
Ιστορία

Τα μαθήματα της πρώτης ομάδας θα εξετάζονται γραπτώς μια φορά (ωρίαια) κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου. Τον Ιούνιο θα γίνεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση.
Το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών πρώτου και δεύτερου τετραμήνου μαζί με τον βαθμό των εξετάσεων του Ιουνίου θα καθορίζουν τον τελικό.

Δεύτερη ομάδα μαθημάτων:
Αρχαία ελληνική γλώσσα
Χημεία
Βιολογία
Γεωλογία-Γεωγραφία
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Θρησκευτικά
Αγγλικά
Δεύτερη ξένη γλώσσα
Οικιακή Οικονομία

Για τα μαθήματα της δεύτερη ομάδας θα υπάρχει ωριαία γραπτή εξέταση σε κάθε τετράμηνο. Δεν θα εξετάζονται τον Ιούνιο.
Η τελική βαθμολόγηση θα προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων.

Τρίτη ομάδα μαθημάτων:
Τεχνολογία-Πληροφορική
Μουσική-Καλλιτεχνικά
Φυσική αγωγή

Για τα μαθήματα της τρίτης ομάδας δεν θα υπάρχει γραπτή εξέταση
Η τελική βαθμολόγηση θα προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων.

Στην επόμενη τάξη θα προβιβάζεται ο μαθητής που έχει βαθμό ετήσιας απόδοσης τουλάχιστον 10 ή όταν έχει γενικό μ.ο βαθμών τουλάχιστον 13. Αν αυτό δεν γίνει, τότε παραπέμπεται σε επανεξέταση στα μαθήματα που έχει κάτω από 10.
Μετά το τέλος των πρώτων εξετάσεων ο μαθητής θα παρακολουθεί μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας 5 έως 10 ωρών για κάθε μάθημα των ομάδων Α και Β στο οποίο έχει παραπεμφθεί σε επαναληπτική εξέταση και στο τρίτο δεκαήμερο Ιουνίου γίνεται επανεξέταση στα μαθήματα.
Στα μαθήματα της Α ομάδας, η επαναληπτική εξέταση είναι γραπτή και προφορική, ενώ στις άλλες ομάδες μόνο προφορική.
Αν ο μαθητής δεν τα καταφέρει και στις επαναληπτικές, τότε «μένει» στην ίδια τάξη. Από αυτό εξαιρούνται οι μαθητές της Γ' Γυμνασίου που έχουν την δυνατότητα επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο.


επιστροφή στην κορυφή