Μαχητής Πετρούπολης

 


Καταγγελίες για τη στάση του δήμου Ιλίου για την στάση της, απέναντι στους συμβασιούχους, αφήνει η δημοτική κίνηση «Αλληλέγγυα Πόλη». Συγκεκριμένα καταγγέλλει τη στάση της δημοτικής αρχής κατά τη διάρκεια της απεργίας των εργαζομένων, αλλά και όταν εκδόθηκε η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις απολύσεις των συμβασιούχων. Την ίδια στιγμή αφήνει αιχμές για την απόφαση της δημοτικής αρχής τελικά να ταχθεί τελικά υπέρ της ανανέωσης των συμβάσεων υποστηρίζοντας ότι «επιχειρούν να εμφανιστούν ως αγωνιστές και επαναστάτες».

Διαβάστε περισσότερα...


Καταγγελίες για τη στάση του δήμου Ιλίου για την στάση της, απέναντι στους συμβασιούχους, αφήνει η δημοτική κίνηση «Αλληλέγγυα Πόλη». Συγκεκριμένα καταγγέλλει τη στάση της δημοτικής αρχής κατά τη διάρκεια της απεργίας των εργαζομένων, αλλά και όταν εκδόθηκε η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις απολύσεις των συμβασιούχων. Την ίδια στιγμή αφήνει αιχμές για την απόφαση της δημοτικής αρχής τελικά να ταχθεί τελικά υπέρ της ανανέωσης των συμβάσεων υποστηρίζοντας ότι «επιχειρούν να εμφανιστούν ως αγωνιστές και επαναστάτες».

Διαβάστε περισσότερα...


Καταγγελίες για τη στάση του δήμου Ιλίου για την στάση της, απέναντι στους συμβασιούχους, αφήνει η δημοτική κίνηση «Αλληλέγγυα Πόλη». Συγκεκριμένα καταγγέλλει τη στάση της δημοτικής αρχής κατά τη διάρκεια της απεργίας των εργαζομένων, αλλά και όταν εκδόθηκε η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις απολύσεις των συμβασιούχων. Την ίδια στιγμή αφήνει αιχμές για την απόφαση της δημοτικής αρχής τελικά να ταχθεί τελικά υπέρ της ανανέωσης των συμβάσεων υποστηρίζοντας ότι «επιχειρούν να εμφανιστούν ως αγωνιστές και επαναστάτες».

Διαβάστε περισσότερα...


Καταγγελίες για τη στάση του δήμου Ιλίου για την στάση της, απέναντι στους συμβασιούχους, αφήνει η δημοτική κίνηση «Αλληλέγγυα Πόλη». Συγκεκριμένα καταγγέλλει τη στάση της δημοτικής αρχής κατά τη διάρκεια της απεργίας των εργαζομένων, αλλά και όταν εκδόθηκε η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις απολύσεις των συμβασιούχων. Την ίδια στιγμή αφήνει αιχμές για την απόφαση της δημοτικής αρχής τελικά να ταχθεί τελικά υπέρ της ανανέωσης των συμβάσεων υποστηρίζοντας ότι «επιχειρούν να εμφανιστούν ως αγωνιστές και επαναστάτες».

Διαβάστε περισσότερα...


Καταγγελίες για τη στάση του δήμου Ιλίου για την στάση της, απέναντι στους συμβασιούχους, αφήνει η δημοτική κίνηση «Αλληλέγγυα Πόλη». Συγκεκριμένα καταγγέλλει τη στάση της δημοτικής αρχής κατά τη διάρκεια της απεργίας των εργαζομένων, αλλά και όταν εκδόθηκε η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις απολύσεις των συμβασιούχων. Την ίδια στιγμή αφήνει αιχμές για την απόφαση της δημοτικής αρχής τελικά να ταχθεί τελικά υπέρ της ανανέωσης των συμβάσεων υποστηρίζοντας ότι «επιχειρούν να εμφανιστούν ως αγωνιστές και επαναστάτες».

Διαβάστε περισσότερα...