Μαχητής Πετρούπολης

 


Ο Δήμος Πετρούπολης σε συνεργασία με τον ΓΝΑ "Ερυθρός Σταυρός¨διοργανώνει την 49η Αιμοδοσία το Σάββατο και Κυριακή 15-16 Ιουλίου 2017. για την ενίσχυση της Δημοτικής τράπεζας Αίματος.

Διαβάστε περισσότερα...


Ο Δήμος Πετρούπολης σε συνεργασία με τον ΓΝΑ "Ερυθρός Σταυρός¨διοργανώνει την 49η Αιμοδοσία το Σάββατο και Κυριακή 15-16 Ιουλίου 2017. για την ενίσχυση της Δημοτικής τράπεζας Αίματος.

Διαβάστε περισσότερα...


Ο Δήμος Πετρούπολης σε συνεργασία με τον ΓΝΑ "Ερυθρός Σταυρός¨διοργανώνει την 49η Αιμοδοσία το Σάββατο και Κυριακή 15-16 Ιουλίου 2017. για την ενίσχυση της Δημοτικής τράπεζας Αίματος.

Διαβάστε περισσότερα...


Ο Δήμος Πετρούπολης σε συνεργασία με τον ΓΝΑ "Ερυθρός Σταυρός¨διοργανώνει την 49η Αιμοδοσία το Σάββατο και Κυριακή 15-16 Ιουλίου 2017. για την ενίσχυση της Δημοτικής τράπεζας Αίματος.

Διαβάστε περισσότερα...


Ο Δήμος Πετρούπολης σε συνεργασία με τον ΓΝΑ "Ερυθρός Σταυρός¨διοργανώνει την 49η Αιμοδοσία το Σάββατο και Κυριακή 15-16 Ιουλίου 2017. για την ενίσχυση της Δημοτικής τράπεζας Αίματος.

Διαβάστε περισσότερα...


Ο Δήμος Πετρούπολης σε συνεργασία με τον ΓΝΑ "Ερυθρός Σταυρός¨διοργανώνει την 49η Αιμοδοσία το Σάββατο και Κυριακή 15-16 Ιουλίου 2017. για την ενίσχυση της Δημοτικής τράπεζας Αίματος.

Διαβάστε περισσότερα...


Ο Δήμος Πετρούπολης σε συνεργασία με τον ΓΝΑ "Ερυθρός Σταυρός¨διοργανώνει την 49η Αιμοδοσία το Σάββατο και Κυριακή 15-16 Ιουλίου 2017. για την ενίσχυση της Δημοτικής τράπεζας Αίματος.

Διαβάστε περισσότερα...


Ο Δήμος Πετρούπολης σε συνεργασία με τον ΓΝΑ "Ερυθρός Σταυρός¨διοργανώνει την 49η Αιμοδοσία το Σάββατο και Κυριακή 15-16 Ιουλίου 2017. για την ενίσχυση της Δημοτικής τράπεζας Αίματος.

Διαβάστε περισσότερα...


Ο Δήμος Πετρούπολης σε συνεργασία με τον ΓΝΑ "Ερυθρός Σταυρός¨διοργανώνει την 49η Αιμοδοσία το Σάββατο και Κυριακή 15-16 Ιουλίου 2017. για την ενίσχυση της Δημοτικής τράπεζας Αίματος.

Διαβάστε περισσότερα...


Ο Δήμος Πετρούπολης σε συνεργασία με τον ΓΝΑ "Ερυθρός Σταυρός¨διοργανώνει την 49η Αιμοδοσία το Σάββατο και Κυριακή 15-16 Ιουλίου 2017. για την ενίσχυση της Δημοτικής τράπεζας Αίματος.

Διαβάστε περισσότερα...